Website Banner
     
 
        
:: OUR PRODUCT ::
 
 
    Shrink film PE
    Shrink Film PVC
CAP SEAL
LABEL
ROLL FILM
 
     
     
 
 
     
     
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
     
     
     
 
   
 
ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2542  จากธุรกิจเริ่มแรกคือ
ซื้อมา – ขายไป (Trading) ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร
ประเภท เครื่องอบฟิล์มหด, อะไหล่เครื่องจักรต่างๆ,
งานพลาสติกขึ้นรูป, และงานฟิล์มหด ทั้ง PE, PVC,
และฉลากรัดสินค้า LABELโดยส่วนใหญ่จะเป็นงาน
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
   
จนกระทั่งปี 2545 จึงได้เริ่มดำเนินการผลิตเอง โดยเริ่ม
ผลิต Shrink Film PVC, Shrink Film PE จวบจนปี 2550
จึงได้เริ่มงานในระบบการพิมพ์ โดยมีกำลังพิมพ์ได้ถึง 8 สี
 
     
 
   
  :: PORTFOLIO ::
 
     
     
 
 
Shrink film PE
ชริ้งฟิล์ม PE  พลาสติกที่ผ่าน
ความร้อนเพื่อหุ้มรัดกับสินค้า
มีคุณสมบัติเป็นสีขาวขุ่น
 
Shrink film PVC
ชริ้งฟิล์ม PVC พลาสติกที่ผ่าน
ความร้อน เพื่อให้หดรัดกั
     
 
 
LABEL
เป็นพลาสติกที่มีการพิมพ์
ตามแบบ ARTWORK ที่ลูกค้า
ต้องการ
 
 
     
     
 
CAP SEAL
พลาสติกที่มีการพิมพ์ตามแบบ
ARTWORK แต่อยู่ใน
ROLL Film
เป็นพลาสติกที่ปิดปากฝาถ้วย
และไม่หดตัวเมื่อโดนความร้อน
 

 
     
     
     
บจก. เจ. เอส. แพ็ค แอนด์มาร์เก็ตติ้ง | J.S. PACK AND MARKETING CO.,LTD.
516/163 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
 
Current Pageid = 1