ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Sales Executive

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – เพศหญิง

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี

3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5. สามารถสรุปงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้

6. หากมีประสบการณ์การขายมาอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งช่างเชื่อม

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งช่างพิมพ์ระบบกราเวียร์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ