ฉลากหุ้มรัดปากขวด (CAP SEAL)

ฉลากหุ้มรัดปากขวด (CAP SEAL)

CAP SEAL คือพลาสติกที่มีการพิมพ์ตามแบบ ARTWORK ที่ลูกค้าต้องการโดยเป็นลักษณะงานการพิมพ์และการออกแบบเหมือนกับ LABEL เพียงแต่ตรงที่หุ้มรัดนั้นจะอยู่บริเวณปากขวด ซึ่งจะช่วยสร้างความดึงดูดความน่าสนใจของสินค้าได้

ใช้กับสินค้าประเภทไหน

เหมาะสำหรับขวดแก้ว, น้ำหวาน, เครื่องดื่มผลไม้ต่างๆ

ขนาด

ขนาดขึ้นกับความต้องการของลูกค้า (Make to order)

ปริมาณการสั่งซื้อขั้นตำ่

- ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลขั้นตำ่อยู่ที่ 50,000 ชิ้น/ครั้ง

- ต่างจังหวัดขั้นตำ่อยู่ที่ 100,000 ชิ้น/ครั้ง

หมายเหตุ : ปริมาณการสั่งซื้อ และ จำนวนสีที่พิมพ์มีผลต่อราคา รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคา

Related products