Shrink film PE ชริ้งฟิล์ม PE

ชริ้งฟิล์ม PE หรือ ฟิล์มหด PE

ชริ้งฟิล์ม PE คือ พลาสติกที่ผ่านความร้อนเพื่อหุ้มรัดกับสินค้าเหมือนกับพลาสติก PVC เพียงแต่ PE นั้นจะมีคุณสมบัติคือเป็นสีขาวขุ่น และมีลักษณะเหนียว ส่วนใหญ่นิยมใช้แพ็คกับสินค้าที่มีน้ำหนัก เช่นแพ็คน้ำอัดลมกระป๋อง แพ็คผลไม้กระป๋อง แพ็คน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดหรือข้อมูลรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้าได้บนเนื้อ PE อีกด้วย

ใช้กับสินค้าประเภทไหน

ส่วนใหญ่นิยมใช้แพ็คกับสินค้าที่มีน้ำหนัก เช่นแพ็คน้ำอัดลมกระป๋อง แพ็คผลไม้กระป๋อง แพ็คน้ำดื่ม

ขนาด

ขนาดขึ้นกับความต้องการของลูกค้า (Make to order)

คุณสมบัติพิเศษ

เป็นสีขาวขุ่น และมีลักษณะเหนียว ส่วนใหญ่นิยมใช้แพ็คกับสินค้าที่มีน้ำหนัก เช่นแพ็คน้ำอัดลมกระป๋อง แพ็คผลไม้กระป๋อง แพ็คน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดหรือข้อมูลรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้าได้บนเนื้อ PE อีกด้วย

ลักษณะการตัดสินค้า

หมายเหตุ : ปริมาณการสั่งซื้อ และ จำนวนสีที่พิมพ์มีผลต่อราคา รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคา

Related products