ฉลากสินค้า หรือ ฉลากเลเบล (LABEL)

ฉลากสินค้า หรือ ฉลากเลเบล (LABEL)

เป็นพลาสติกที่มีการพิมพ์ตามแบบ ARTWORK ที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบกราเวียร์ (Gravure Printing) ทำให้คุณภาพงานพิมพ์มีความละเอียดสูง คมชัด สีสันสวยสดใส

ใช้กับสินค้าประเภทไหน

ใช้ได้กับสินค้าแทบทุกประเภท เพื่อระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ส่วนประกอบ ส่วนผสม วิธีการใช้งาน คำเตือนในการใช้งาน วันเดือนปีที่ผลิต ข้อมูลการติดต่อ และหมายเลขฉลากสินค้า เป็นต้น

ขนาด

ขนาดขึ้นกับความต้องการของลูกค้า (Make to order)

คุณสมบัติพิเศษ

1. สามารถรองรับงานพิมพ์ได้สูงสุดถึง 8 สี

2. มีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการพิมพ์
3. คุณภาพงานพิมพ์มีความละเอียดสูง คมชัด สีสันสวยสดใส

ปริมาณการสั่งซื้อขั้นตำ่

- ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลขั้นตำ่อยู่ที่ 50,000 ชิ้น/ครั้ง

- ต่างจังหวัดขั้นตำ่อยู่ที่ 100,000 ชิ้น/ครั้ง

หมายเหตุ : ปริมาณการสั่งซื้อ และ จำนวนสีที่พิมพ์มีผลต่อราคา รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคา

Related products