พลาสติกฝาถ้วย (ROLL FILM)

พลาสติกฝาถ้วย (ROLL FILM)

พลาสติกฝาถ้วย คือ พลาสติกที่ปิดปากฝาถ้วย และไม่หดตัวเมื่อโดนความร้อน โดยส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องดื่มชานมไข่มุก หรือน้ำผลไม้ที่เป็นเกร็ดน้ำแข็ง

ใช้กับสินค้าประเภทไหน

ใช้กับเครื่องดื่มชานมไข่มุก หรือน้ำผลไม้ที่เป็นเกร็ดน้ำแข็ง

ขนาด

ขนาดขึ้นกับความต้องการของลูกค้า (Make to order)

คุณสมบัติพิเศษ

สามารถออกแบบให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการได้

ปริมาณการสั่งซื้อขั้นตำ่

- ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลขั้นตำ่อยู่ที่ 50,000 ชิ้น/ครั้ง

- ต่างจังหวัดขั้นตำ่อยู่ที่ 100,000 ชิ้น/ครั้ง

หมายเหตุ : ปริมาณการสั่งซื้อ และ จำนวนสีที่พิมพ์มีผลต่อราคา รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคา

Related products